CALENDARI 2022

Salut de les dones · Women’s health
Salut mental · Mental health
Dolor crònic · Chronic pain
Infradiagnòstic de malalties · Underdiagnosis of diseases
Hipermedicació · Overmedication
Menys estudis amb dones · Fewer studies involving women
Infrarepresentació del cos de les dones · Under representation of women’s bodies
Pobresa menstrual · Menstrual poverty
Pandèmia i dones · Pandemic and women
Violència obstètrica · Obstetric violence
Càncer de mama · Breast cancer
La violència contra les dones com un problema de salut pública
Violence against women as a public health problem
Desigualtat en salut per causes économiques · Économic inequality in health
Disseny i il·lustracions pel calendari de Dipsalut Girona 2022.
Design and Illustrations for Dipsalut Girona’s calendar 2022.