SAVE THE ANIMALS

Il·lustració sel·leccionada per una exposició en contra del maltractament animal al Museo de Ciències Naturals de Granollers, Novembre 2019
Illustration selected for an exhibition against animal abuse at the Science and nature museum of Granollers, November 2019